CD-skivor

1992 – Svea hjältar, RE Records
1992 – Svea hjältar, UT Records
1992 – För fäderneslandet
1992 – The early years 1984-87
1993 – Vikingabalk
1994 – Nu grönskar det
1995 – Once upon a time – A collection of raven tales
1995 – Lejonet från norden
1996 – Karoliner
1997 – Nu grönskar det igen/Ultima Thules jukebox hits
1997 – Live in Dresden
1999 – Sverige
2000 – Once upon a time – A collection of raven tales (nyutgåva)
2000 – Folkets röst
2001 – Resa utan slut
2002 – Live in Dresden (nyutgåva)
2004 – Rötter
2006 – Yggdrasil
2007 – Folkets röst vol. 2
2007 – 25 year anniversary
2008- Nu grönskar det (nyutgåva)
2009- Korpkvädet
2012 – 30-åriga kriget
2012 – Live at Kuggnäs 2012
2014 – Fattig bonddräng

Tillbaka till diskografi