Sovjetunionens invasjon av Afghanistan

Sovjetunionens invasjon av Afghanistan

Har lenge lurt på bakgrunnen for denne invasjonen. Hvilke interesser hadde russerne i Afghanistan? Hvor store styrker var det snakk om? Mtte de noen motstand? Hvordan reagerte afghanerene på dette? Og hvordan stilte de andre arabiske landene seg til invasjonen? Den sovjetiske intervensjonen i Afghanistan kom i 1979, som en reaksjon på at den vennligsinnene sosialistiske regimet i Kabul var under kende press fra islamsk fundamentalistiske Mujaheddin stttet av USA. Intervensjonen kom i tråd med Breshnjev doktrinen, som forutsatte at USSR forbeholdt seg retten til å gripe inn i et hvert sosialistisk land dersom systemet der var truet. Sovjets interesser i Afghanistan var frst og fremst symbolske, ettersom USSR så det Afghanske regimet som en forlengelse av den sosialistiske verden.Sovjet ville derfor hindre en kontrarevolusjon i Afghanistan, noe som flgelig ville blitt et stort ideologisk tap for Sovjet og dets allierte. Stabilitet i Afghanistan var også viktig for Sovjet sikkerhetsmessig, i og med at det grenset mot sovjetrepublikker som Tadsjikistan og Uzbekistan, populrt kalt; «Sovjets blte mage». Sovjet fryktet bla. at det islamsk fundamentalistiske opprret i Afghanistan skulle spre seg til Sovjets egen muslimske befolkning. Sovjet var også opptatt av å sikre sitt maktpolitiske fotfeste i Sentral Asia, og et vennligsinnet Afghanistan kunne blitt en viktig brikke i spillet ovenfor Pakistan om sovjetisk adgang til pakistanske havnebyer ved det Indiske hav.Den militre delen av konflikten overlater jeg til noen andre. 70 tallet var Pan Arabismens tid, en sosialistisk nasjonalistisk rettning som hadde mye tilfelles med marxismen. Viktige arabiske land som Irak, Syria og Egypt var derfor allierte med Sovjet, og disse regjeringene var i utganspunktet positive eller nytrale til den sovjetiske invasjonen. Land som Saudi Arabia var også i utgangspunktet nytrale, men landet hadde nre bånd til USA som motsatte seg den sovjetiske invasjonen.Både pga. Saudi Arabias ideologiske rolle i den muslimske verden, og de amerikanske forbindelsene, så ble det til at Saudi Arabiske mujaheddin dro i hopetall til Afghanistan, og enorme mengder penger bla. fra CIA ble kanalisert til den afghanske motstandskampen gjennom saudierene. Pakistan var også et land som USA hadde nre forbindelser til, men militrdiktaturet der deltok i krigen hovedsaklig av egne realpolitiske interesser, snarere enn ideologiske/religise. Pakistan ville ungå et sterkt sovjet vennlig Afghanistan som kunne virke destabilserende på maktpolitikken i området, og den pakistanske etterettningstjenesten bidro derfor til motstandskampen med organisering, våpen, trening og penger, dette også i stor grad supplert fra CIA. Kordebs Sah’lami, Posebs Tzik’deli Hail to the Thieves, Death to the Whores. skrev:»Sovjet fryktet bla. at det islamsk fundamentalistiske opprret i Afghanistan skulle spre seg til Sovjets egen muslimske befolkning.»Hva gjelder spörsmålet «Mötte de noen motstand?» er vel dette årets understatement. Sovjet mötte i Afghanistan en velorganisert og höyt motivert gerilja, stöttet både ökonomisk, materiellt og treningsmessig fra USA. Afghanistan har med rette kalt for Sovjetunionens Vietnam, og Sovjet mått til slutt gi opp.En artig karikatur på det hele kan du se i filmen Rambo 3, hvor Sylvester Stallone springer rundt og skyter kommunister sammen med afghanske frihetskjempere. Det hele er selvsagt amerikansk propaganda, men at den sovjetiske hären utförte store overgrep (kun overgått av talibanregimet som USA hjalp til makten) og att moralen etterhvert ble katastrofalt lav er ett faktum. Forvrig er det min mening at Karthago br delegges.