mycket b

Vi vill minimera vår miljöpåverkan. Hela vår process, från produktion till distribution, måste bli hållbar. Allting som vi producerar ska kunna återanvändas eller återvinnas. Vi ska vara välintegrerade i staden och ses som en positiv aktör.

Vi vill minimera vår miljöpåverkan. Hela vår process, från produktion till distribution, måste bli hållbar. Allting som vi producerar ska kunna återanvändas eller återvinnas. Vi ska vara välintegrerade i staden och ses som en positiv aktör.

Vi vill vara goda förebilder i branschen och uppmuntra våra medarbetare att göra hållbara val. Det vore fantastiskt om alla kunde cykla till jobbet men då krävs det moderna cykelgarage och bra gång och cykelstråk.

Det ska löna sig att arbeta hållbart och därför behövs det olika incitament från kommunen.

Går det att ordna lovar vi att leda hela branschen i rätt riktning!

Hållbart i alla led

Företag som specialiserar sig på produktion och distribution spelar stor roll i hållbarhetsfrågan. Det räcker inte att produkter är hållbara om själva produktionen, distributionen och avfallet bidrar till miljöproblem. Detta kommer att leda till jämnare resursfördelning och minskad överkonsumtion. Med innovationer och smart planering kan produktion och distribution bli renare och tystare. Företag borde också distribuera så lokalt som möjligt samt se till att resurser de använder är närproducerade. Detta kan dämpa överkonsumtion och leda till mindre svinn och avfall.

Alla har ansvar

Företag som strategiskt jobbar med hållbarhet blir uppmärksammade och uppskattade i samhället. De kan inspirera andra och leda hela branschen i rätt riktning. Men det krävs dialog och stöd från kommunen eller staten som ansvarar för infrastrukturen. Samverkan och god kommunikation mellan den privata och offentliga sektorn är nödvändiga för framgång.

Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle